Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na posiedzenie Gminnej Rady Sportu, które odbędzie się  6 października 2017 roku o godz. 15.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Dotacje dla organizacji pozarządowych na rok 2018 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
3. Omówienie realizowanych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe za rok 2017.
4. Przedstawienie koncepcji rozbudowy Stadionu Miejskiego w Nasielsku.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Gminnej Rady Sportu w Nasielsku
Marek Prusinowski