Szanowni Państwo!

Główny twórca II Rzeczypospolitej, Marszałek Józef Piłsudski, wypowiedział kiedyś takie słowa: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Słowa te są cały czas aktualne. Powinny nas wszystkich stale mobilizować do nieustannego odkrywania oraz przypominania naszych dziejów, wydarzeń, miejsc i ludzi, aby pamięć o nich nie zgasła. Ideę zawartą w tych wymownych słowach Marszałka Piłsudskiego chcemy realizować poprzez stworzenie „Ewidencji Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Nasielsk”. Istnieją pewne szczególne momenty, okresy, w których pamięć narodowa, stanowiąca spoiwo narodu, domaga się od nas szczególnej troski. Dlatego też z inicjatywą „Ewidencji Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Nasielsk” występuję właśnie w kwietniu, który w Polsce jest obchodzony jako Miesiąc Pamięci Narodowej.

 

Miejsca pamięci narodowej to miejsca wspomnienia i nieustającej pamięci o ludziach, którzy w swoich działaniach mieli na względzie przede wszystkim dobro Ojczyzny i Narodu. Czynili to poprzez walkę, złożenie ofiary swojego życia, przelewanie krwi za wolność Polski na frontach wojen, w ruchu oporu, w więzieniach, w obozach, na zesłaniach. To pamięć o ludziach różnych stanów, wykształcenia, wieku i opcji politycznych, których łączyło umiłowanie Ojczyzny. Posiłkując się funkcjonującymi w naszym kraju założeniami ustawy dotyczącej miejsc pamięci narodowej, za takie miejsce potraktujemy:
•    grób lub cmentarz wojenny,
•    nieruchomość lub obiekt budowlany albo jego pozostałości, upamiętniające postaci lub wydarzenia znaczące dla Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności pomnik, krzyż przydrożny, kapliczka, kopiec,
•    inny obiekt lub przedmiot związany z wydarzeniami lub postaciami znaczącymi dla dziedzictwa Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności tablica pamiątkowa.
Naszym zamiarem jest dotarcie do znanych, ale też – może przede wszystkim – do zapomnianych już miejsc pamięci na terenie naszej Gminy. Zależy nam na jak najpełniejszym ich zewidencjonowaniu. Chcemy bowiem, aby służąc popularyzacji wiedzy o minionych wydarzeniach, stanowiły równocześnie trwały element naszej lokalnej tożsamości narodowej we współczesności i przyszłości.

Dlatego też pragnę wyjść do Was, Szanowni Państwo, z propozycją współpracy we wspólnym stworzeniu „Ewidencji Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Nasielsk”. Do współpracy zapraszam w sposób szczególny osoby i instytucje, których sfera działania obejmuje również zagadnienia historyczne, tj. placówki oświatowe, środowisko harcerskie, stowarzyszenia. Ale nie oznacza to ograniczenia się wyłącznie do tych środowisk – zgłoszenia miejsca pamięci narodowej w Gminie Nasielsk może dokonać każdy. W „Ewidencji Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Nasielsk” o każdym miejscu pamięci chcemy zawrzeć następujące informacje:
•    miejscowość i położenie obiektu (lokalizacja),
•    rodzaj obiektu (grób wojenny, grób zbiorowy, grób indywidualny, kwatera, pomnik, obelisk, kapliczka, tablica, płyta, budowla, budynek),
•    możliwie szczegółowy opis obiektu (temat upamiętnienia, treść znajdująca się na obiekcie, dane historyczne, materiał wykonania, data powstania obiektu, autor obiektu, fundator obiektu, ew. powierzchnia obiektu, opiekunowie obiektu).

Każdy wpis będzie również opatrzony fotografią obiektu. Dlatego też proszę o przesyłanie na specjalną skrzynkę mailową Urzędu Miejskiego w Nasielsku wskazanych powyżej jak najpełniejszych informacji o zgłaszanym miejscu pamięci w miarę możliwości wraz z fotografią obiektu. Proszę również o przesłanie swoich danych, w tym numeru telefonu, w celu ewentualnego kontaktu w razie konieczności uzyskania przez nas dodatkowych informacji lub wyjaśnień. Dla ułatwienia zgłoszenie może zostać dokonane przy użyciu formularza „Zgłoszenie do Ewidencji Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Nasielsk”, dostępnego pod tą wiadomością. Jeśli nie posiadają Państwo fotografii miejsca pamięci, zostanie ona wykonana przez pracownika Urzędu Miejskiego. Jako termin przesyłania zgłoszeń chciałbym przyjąć dzień 31 sierpnia br., aby we wrześniu br. „Ewidencja Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Nasielsk” mogła zostać opublikowana w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Po tym dniu „Ewidencja…” będzie jednak przez cały czas otwarta i możliwa do uzupełniania.

Zachęcam wszystkich Państwa do współpracy, bo każdy z nas jako obywatel ma przyrodzony obowiązek dbania o ochronę od zapomnienia miejsc i znaków pamięci narodowej.

Jednocześnie pragnę zadeklarować, iż w dalszej perspektywie po stworzeniu „Ewidencji Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Nasielsk” mamy w planach kolejne działania, m.in.:
•    podjęcie starań o ustanowienie opiekunów dla każdego miejsca pamięci,
•    zadbanie – przy wsparciu zewnętrznym  (np. programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – o należytą opiekę zapewniającą trwałe zachowanie wartości miejsc pamięci oraz jednolite ich oznakowanie (tam, gdzie to będzie możliwe),
•    popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o naszych miejscach pamięci oraz ich znaczeniu dla historii i kultury zarówno naszej lokalnej, jak i ogólnopolskiej, szczególnie poprzez szkoły,
•    stworzenie przewodnika po miejscach pamięci narodowej w naszej Gminie.

- pobierz formularz -

Z poważaniem
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska