MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku oraz Powiatowy Zespół Doradczy w Pomiechówku zapraszają na otwarte szkolenie pn. „Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym, w tym zasady sprzedaży bezpośredniej, przetwórstwo w ramach MOL i domowego przetwórstwa w ramach aktualnych przepisów prawnych. RHD – rolniczy handel detaliczny. Szkolenie odbędzie się 26.04.2017 r. o godzinie 11:30 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ogrodniczej 6 w Pomiechówku. Wykładowca: pracownicy MODR. Zapraszamy.