Spotkanie historyczne- plakatW 2019 roku kontynuujemy cykl spotkań historycznych „Historia Nasielska – historią Polski” i zapraszamy na kolejne spotkanie pt. „KSIĄDZ MARIAN BATOGOWSKI. KAPŁAN – AUTOR – MISJONARZ”. Jego bohaterem będzie ks. Marian Batogowski, niezwykle ceniony i darzony ogromną sympatią nasielszczan wikariusz parafii św. Wojciecha w Nasielsku przez 9 lat (1947-1956), następnie proboszcz parafii w Janowcu Kościelnym i Płocku-Imielnicy.

W latach 1968-1973 prowadził pracę misjonarską w Indiach. Po powrocie w 1975 r. najpierw pracował w Centrali Misyjnej w Warszawie, a następnie objął probostwo w Serocku, które piastował do śmierci w 1982 roku. W 2018 roku ks. Marian Batogowski znalazł się w gronie 100 zasłużonych nasielszczan w stulecie odzyskania Niepodległości, wyłonionych przez Gminny Komitet powołany przez Burmistrza Nasielska. 

Prelegentem tego spotkania będzie Pan Witold Wybult, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, adwokat kościelny przy Sądzie Biskupim w Płocku i pracownik Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej. Jednocześnie jest on autorem książki „Dziennik indyjski” ks. Mariana Batogowskiego 1916-1982”, w której omawia dziennik prowadzony przez ks. Mariana Batogowskiego podczas misji w Indiach. Podczas spotkania Pan Witold Wybult zaprezentuje kilka pamiątek po ks. Marianie Batogowskim. Po spotkaniu będzie można nabyć książkę prelegenta oraz uzyskać jego wpis do książki, a także porozmawiać osobiście z autorem.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 lutego br. (czwartek) o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112). 

Organizator spotkania: Urząd Miejski w Nasielsku

Patronat: Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski
Patronat medialny : „Gość Niedzielny” – „Gość Płocki”, Katolickie Radio Diecezji Płockiej,  „Tygodnik Ciechanowski”, Czasopismo Samorządu Gminnego „Życie Nasielska”