Szanowni Państwo,

Plakat - Konsultacje społecznew imieniu Urzędu m.st. Warszawy i Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”, ponownie zapraszamy Państwa do udziału w dodatkowym a zarazem ostatnim terminie konsultacji społecznych z interesariuszami dot. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla metropolii warszawskiej, poprzez dołączenie do spotkania online w poniedziałek 23 maja br. o wybranej godzinie:

g. 10:00 na platformie ZOOM: https://tiny.pl/98pds

g. 17:30 na platformie ZOOM: https://tiny.pl/98pfq

Obydwa spotkania będą miały taki sam przebieg, dlatego wystarczy wybrać tylko jedno z nich. Prosimy o wcześniejszą rejestrację na spotkanie poprzez wypełnienie formularza: https://tiny.pl/98pfg

 

Poniżej znajduje się krótka informacje na temat SUMP:

 SUMP będzie opracowywany i wdrażany przez władze samorządowe i podmioty realizujące politykę transportową, przy współudziale mieszkańców. Jego opracowanie i wdrożenie pozwoli lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę na obszarze metropolii, planować rozbudowę systemu transportowego, utrzymywać jego wysoką jakość oraz koordynować inwestycje.

Prace nad dokumentem rozpoczęły się na początku roku 2022 i potrwają do połowy roku 2023. Z końcem kwietnia zakończyły się badania ankietowe wśród mieszkańców gmin metropolii warszawskiej. Dadzą one odpowiedź na pytanie o wzorce przemieszczania się, zwyczaje i potrzeby komunikacyjne mieszkańców metropolii.

 Zapraszamy do zadawania pytań - chętnie odpowiemy na każde z nich.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Krzysztof Nowak, tel. 513 574 510, e-mail: