102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wydał zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do zapoznania się z dokumentem.

Zalecenia dotyczące kąpielisk