uwagaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował nas o wykryciu bakterii coli w próbkach pobranych w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym i z prywatnego budynku w Nunie.

Tym samym na terenie miejscowości zaopatrywanych w wodę przez SUW Nuna (obsługiwany przez ZUW Mława) obowiązuje niezdatność wody do spożycia.

Woda może służyć wyłącznie do celów gospodarczych (spłukiwanie toalet).

Miejscowości zaopatrywane przez SUW Nuna, których dotyczy powyższa informacja:
– Chrcynno
– Chechnówka
– Jaskółowo
– Lorcin
– Młodzianowo
– Nuna
– Popowo Borowe
– Popowo Południe
– Popowo Północ
– Żabiczyn