informacjaNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz zgodnie z § 22 pkt.3 Statutu Gminy Nasielsk z dnia 29 czerwca 2017 r. zwołuję na dzień 30 lipca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XL sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami Rady.

4.Sprawozdanie Burmistrza Nasielska z prac pomiędzy sesjami Rady.

5.Informacja Burmistrza Nasielska o sytuacji formalno-prawnej Gminy Nasielsk w sprawie dotyczącej potencjalnej inwestycji pn. „Zakład Zagospodarowania Odpadami” w miejscowości Jaskółowo.

6.Zapytania uczestników sesji i mieszkańców gminy.

7.Odpowiedzi Burmistrza na pytania mieszkańców.

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i interpelacje Radnych.

10.Wolne wnioski i zapytania.

11.Zamknięcie obrad.