IMG 0545W dniu 16 września br. do naszego miasta zjechała grupa geomorfologów z ośrodków akademickich z całej Polski. Wizyta ta związana była z objazdem naukowym w ramach XI Zjazdu Geomorfologów Polskich, organizowany przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu  Warszawskiego. Goście dyskutowali o naturalnych i antropogenicznych uwarunkowaniach rozwoju rzeźby terenów naszej Gminy. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski, który przedstawił zgromadzonym gościom historię naszej Gminy. Tuż po tym, zebrani przeszli na miejsce dawnego grodu, gdzie dr Mariusz Błoński i dr Piotr Szwarczewski omówili zapis antropogenicznych zmian środowiska przyrodniczego w okolicach nasielskiego grodziska.

 

IMG_0510.JPG IMG_0513.JPG IMG_0526.JPG

IMG_0539.JPG IMG_0545.JPG IMG_0552.JPG

IMG_0560.JPG IMG_0568.JPG IMG_0569.JPG

IMG_0571.JPG IMG_0581.JPG IMG_0586.JPG

IMG_0591.JPG IMG_0599.JPG IMG_0601.JPG

IMG_0607.JPG IMG_0621.JPG IMG_0635.JPG

IMG_0640.JPG IMG_0642.JPG IMG_0645.JPG

IMG_0654.JPG IMG_0656.JPG