IMG 0545W dniu 16 września br. do naszego miasta zjechała grupa geomorfologów z ośrodków akademickich z całej Polski. Wizyta ta związana była z objazdem naukowym w ramach XI Zjazdu Geomorfologów Polskich, organizowany przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu  Warszawskiego. Goście dyskutowali o naturalnych i antropogenicznych uwarunkowaniach rozwoju rzeźby terenów naszej Gminy. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski, który przedstawił zgromadzonym gościom historię naszej Gminy. Tuż po tym, zebrani przeszli na miejsce dawnego grodu, gdzie dr Mariusz Błoński i dr Piotr Szwarczewski omówili zapis antropogenicznych zmian środowiska przyrodniczego w okolicach nasielskiego grodziska.