Budowa pomnika w Borkowie 2000 r1W listopadzie br. pracownicy Wydziału Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku, zgłosili zdjęcie autorstwa Pana Andrzeja Zawadzkiego, mieszkańca gm. Nasielsk, do konkursu fotograficznego pt. „Samorządność – widzieć, rozumieć, znać”. Zdjęcie konkursowe przedstawia budowę pomnika upamiętniającego Bitwę nad Wkrą w miejscowości Borkowo. Jest to wyraz samorządności społeczeństwa tego, że chce o sobie decydować, pamiętać o przeszłości i stawia sobie za cel przypominanie o tym innym pokoleniom. Fotografia została wyróżniona przez organizatora konkursu Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.  Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 12 grudnia 2018 r. (środa) podczas Forum Sekretarzy w Hotelu Gromada w Warszawie.

Konkurs objęty został patronatem honorowym przez Pana Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego, a zasięgiem obejmował województwa: mazowieckie, lubelskie i łódzkie.

Panu Andrzejowi Zawadzkiemu serdecznie gratulujemy !!!