IMG 6386Miło nam poinformować, że dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Monika Nojbert w dniu 14 listopada br. wzięła udział w konferencji organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pn. "20 lat po reformie samorządowej - kondycja służb społecznych w województwie mazowieckim". Uroczystość odbyła się w Warszawskim Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk. Konferencję rozpoczął wykład naukowy prof. nadzw. dr hab. Mirosława Grewińskiego „Stare i nowe wyzwania stojące przed służbami społecznymi w Polsce – kontekst krajowy i regionalny”.


Następnie uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania interesujących paneli dyskusyjnych, do udziału w których organizatorzy zaprosili wybitne autorytety w dziedzinie polityki społecznej, ekspertów teoretyków i praktyków: dr Joanna Staręga-Piasek, prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, Jan Lityński, dr Michał Boni, Stefan Dunin-Wąsowicz, Pani Zuzanna Grabusińska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Cezary Dusio – Zastępca Dyrektora ds. Integracji Społecznej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, Pani Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, Jacek Jeziórski – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce oraz Monika Nojbert - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku. Moderatorem paneli był prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński.

Konferencja była również okazją do uroczystego wręczenia dyplomów uznania osobom najbardziej zasłużonym w dziedzinie pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego. Osobistego podziękowania i przekazania nagród dokonała Pani Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Pani Elżbieta Bogucka i Pan Mariusz Budziszewski – Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Wśród nagrodzonych znalazła się również Pani Dyrektor Monika Nojbert. Serdecznie gratulujemy sukcesu oraz godnego reprezentowania Gminy Nasielsk!
Link do pełnego zapisu konferencji:
https://www.youtube.com/watch?v=HRfX_oma_Lw&feature=player_embedded