rdpp1W poniedziałek 11.02.2019r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Nasielsk. Podczas spotkania przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk.  

W wyniku głosowania na nowych członków RDPP wybrani zostali:

- Robert Sierzputowski reprezentujący Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team

                                                   - Daniel Królak reprezentujący Nadwkrzański Hufiec Harcerzy ZHR