Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

informacja1Burmistrz Nasielska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień". Szczegóły w załączniku.

Zarządzenie Nr 82/19 Burmistrza Nasielska z dnia 22.05.2019r.