informacjaPoniżej publikujemy wyniki konsultacji społecznych projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok".

Wyniki Konsultacji społecznych projektu GPPiRPAoPN na 2019r.