W wyniku ogłoszonych konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałalnia Narkomanii na 2018 rok” informujemy, że nie wpłynął żaden wniosek uprawnionych podmiotów do wyrażenia opinii do przedstawionego Programu.

Wyniki konsultacji społecznych projektu GPPIRPAoPN na 2018 rok