Ponizej publikujemy Zarządzenie nr 68/17 Burmistrza Nasielska z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień”

pdf-pobierz_zarzadzenie-