konkurs profilaktyczny wyniki 2

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż konkursu na spot profilaktyczny pt. „Wolni od uzależnień” został rozstrzygnięty.

Od 1 do 29 września br. uczniowie szkół ponadpodstawowych z Gminy Nasielsk w maksymalnie pięcioosobowych grupach mogli wysyłać przygotowane przez siebie krótkie spoty profilaktyczne ukazujące problematykę uzależnień oraz promujące zdrowy styl życia wolny od substancji psychoaktywnych.

W dniu 5 października br. komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Nasielska http://bityl.pl/XE0K4 wyłoniła następujących laureatów:

I. Justyna Łuczak, Barbara Kaczyńska, Bartosz Ostaszewski, Jan Kaczyński, Adam Majewski, Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku

link do spotu: https://www.youtube.com/watch?v=lIwAOnz5UHc

II. Borys Błażewicz, Martyna Walasiewicz, Monika Antoniewicz, Hubert Mikołajewski, Zuzanna Zakrzewska, Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsk

link do spotu: https://www.youtube.com/watch?v=aH8D5p73vL8

 

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

  • zgodność tematu utworu z tematyką i celami konkursu,
  • wartości edukacyjno-profilaktyczne,
  • walory artystyczne oraz aspekty techniczne materiału.

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Wręczenie nagród odbędzie się 20 października br. o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (I piętro).