Publikujemy wykaz obiektu budowlanego przeznaczonego do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.

 -Pobierz- Informację o wykazie