informacja

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815), podajemy do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.