Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowymNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Uchwały Nr XLIII/410/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz Zarządzenia Nr 96/22 Burmistrza Nasielska z dnia 9 września 2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawy, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym