iNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z poźn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 121/19 Burmistrza Nasielska z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie  w trybie bezprzetargowym.

 

 

 

 

 

pdf - Pobierz wykaz nieruchomości -