informacjaPoniżej zamieszczamy przekazaną przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie informację z dnia 27 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych, aktualizującą termin składania zgłoszeń przez kandydatów na urzędników wyborczych - obecnie termin ten upływa w dniu 16 kwietnia br.

word-pobierz_informację-