wycieczka do muzeum6 października 2021 roku członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej w Cieksynie uczestniczyli w wycieczce integracyjnej do Nasielska. W Kinie Niwa obejrzeli film familijny „Klub brzydkich dzieci”, podejmujący temat dyskryminacji, buntu, dyktatury oraz przyjaźni. Kolejnym punktem wycieczki była lekcja historii z Panem Stanisławem

Tycem w nowo otwartym Nasielskim Centrum Edukacji i Historii. Uczniowie z wielką uwagą wysłuchali opowieści kustosza muzeum o zgromadzonych zbiorach i historii Nasielska. Ostatnią atrakcją było wspólne spotkanie przy pizzy.

Dziękujemy bardzo Panu Burmistrzowi Bogdanowi Ruszkowskiemu i Zastępcy Burmistrza Nasielska Panu Andrzejowi Kordulewskiemu za patronat honorowy nad wycieczką oraz jej sfinansowanie.

Kinga Majchrzak – opiekun SKW Wolontariusze