Informujemy, iż decyzją członków Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 20.10.2017r. jako przewodniczącą RDPP wybrano Panią Aleksandrę Wołocznik. Stanowisko wiceprzewodniczącej RDPP objęła natomiast Pani Aneta Borowiec.