Informujemy, że w dniu 21 lipca (piątek) odbędzie się zebranie wiejskie mające na celu wybór Sołtysa Sołectwa Psucin. Zebranie odbędzie się w strażnicy OSP w Psucinie. Początek zebrania o godz. 19.00. Wszystkich mieszkańców Sołectwa zapraszamy.