Sołtys wyboryInformujemy, że w czwartek, 14 lipca 2022 r. w miejscowości Kędzierzawice odbyły się wybory sołeckie mające na celu wybór nowego sołtysa.
Wybory zarządzone przez Burmistrza Nasielska odbyły się w związku z rezygnacją dotychczasowego sołtysa - Pana Edwarda Grzegorza Topczewskiego z pełnionej funkcji.


Pan Edward Grzegorz Topczewski pełnił swoją funkcję przez wiele kadencji. Składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią służbę sołtysa sołectwa Kędzierzawice oraz pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności i troskę o mieszkańców. Sprawowanie zaszczytnej roli sołtysa przez tak długi czas potwierdza, że Pan Edward Grzegorz Topczewski zdobył to, co najcenniejsze, a jednocześnie najtrudniejsze do pozyskania – zaufanie mieszkańców.


Życzymy dalszych sukcesów, nieustającego zdrowia, zadowolenia i pomyślności w życiu osobistym.


Nowowybranym sołtysem miejscowości Kędzierzawice został Pan Arkadiusz Banach, któremu życzymy wytrwałości i powodzenia w realizacji planów i zamierzeń.