wiesW dniach 25-27 września br., odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Jest to ogólnopolska akcja, podczas której prezentowane są dobre praktyki w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Tegoroczna, siódma już edycja, była wyjątkowa, bo w całości odbywała się on-line. Na stronie internetowej: dniotwarte.eu można było zobaczyć projekty realizowane dzięki unijnemu wsparciu.

Wśród zakwalifikowanych do prezentacji projektów znalazł się film pt. „Współczesna wieś – film promocyjny” (https://dniotwarte.eu/przyklady-projektow/sielska-nasielska-wies?fbclid=IwAR05fAEtVoarbjTLCCibEO0YKMAMrBl9IjL4Lllzg0frhpKvUDry-ZNsU10).

Jest nam niezmiernie miło, że praca i trud, który włożyliśmy w przygotowanie materiału został doceniony, a film ukazujący uroki naszej nasielskiej wsi trafił do szerokiego grona odbiorców. 

Przypomnijmy, że realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskaniu przez Wydział Administracji i Nadzoru środków w ramach Priorytetu 6 PROW na lata 2014-2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Działania 13 KSOW na lata 2014- 2020: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.