Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

logo 2019 vol1 1 1

Informujemy, że z dn. 01.07.2019r. rozpoczęła się realizacja operacji  pn. „Współczesna wieś – film promocyjny” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 Plan operacyjny na lata 2018- 2019. Celem niniejszej operacji jest stworzenie i publikacja filmu promującego wsie leżące na terenie Gminy Nasielsk. Efektem operacji będzie promocja wśród społeczeństwa zamieszkującego wsie na terenie Gminy Nasielsk o możliwościach zrównoważonego rozwoju. Wyprodukowany film będzie miał za zadanie zachęcić młode pokolenie do pozostania w rodzinnych stronach i podejmowania inicjatyw ku poprawie warunków życia na wsi. Operacja realizowana jest w ramach Priorytetu 6 PROW na lata 2014- 2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Działania 13 KSOW na lata 2014- 2020: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Wartość projektu: 22 951,80 zł. O szczegółach poinformujemy już wkrótce! Dodatkowo zachęcamy do odwiedzania portalu internetowego http://mazowieckie.ksow.pl i zarejestrowania się jako Partner KSOW na stronie http://ksow.pl