logo 2019Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dn. 27.05.2019r. Pan Bogdan Ruszkowski- Burmistrz Nasielska wraz z Panem Rafałem Adamskim –Skarbnikiem Nasielska podpisali umowę na realizację operacji  pn. „Współczesna wieś – film promocyjny” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 Plan operacyjny na lata 2018- 2019. Celem niniejszej operacji jest stworzenie i publikacja filmu promującego wsie leżące na terenie Gminy Nasielsk.

Efektem operacji będzie promocja wśród społeczeństwa zamieszkującego wsie na terenie Gminy Nasielsk o możliwościach zrównoważonego rozwoju. Wyprodukowany film będzie miał za zadanie zachęcić młode pokolenie do pozostania w rodzinnych stronach i podejmowania inicjatyw ku poprawie warunków życia na wsi. Operacja realizowana będzie w ramach Priorytetu 6 PROW na lata 2014- 2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Działania 13 KSOW na lata 2014- 2020: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.  Wartość projektu: 22 951,80 zł. O szczegółach poinformujemy już wkrótce!