Laboratoria PrzyszłościMiło nam poinformować, że pracownicy Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku przy współpracy z dyrektorami placówek oświatowych pozyskali wsparcie finansowe w łącznej kwocie 548 100,00 zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.


Wsparcie otrzymają następujące placówki:
1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach
2. Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich
3. Szkoła Podstawowa im. ks. J. Poniatowskiego w Starych Pieścirogach
4. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym
5. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
6. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
7. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku


Głównym celem programu jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród uczniów w obszarze STEAM (STREAM). W ramach Programu szkoły uzyskają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.