poznaj Polske logoMiło nam poinformować, że pracownicy Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku przy współpracy z dyrektorami placówek oświatowych pozyskali wsparcie finansowe w łącznej kwocie 43 156,00 zł dla pięciu szkół z terenu gminy Nasielsk na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Wsparcie otrzymają następujące placówki:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach – 9 200,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach – 12 352,00 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym – 6 924,00 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie – 10 000,00 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku – 4 680,00 zł.

Program „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci
i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Z dofinansowania w naszej gminie skorzysta łącznie 466 uczniów.