W dniu 22 września 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród nauczycielom i dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk. Nagrody zostały wręczone za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, których owocem były wyniki egzaminów ósmoklasistów. Nagrody wręczyli: Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski, Zastępca Burmistrza Nasielska – Pan Andrzej Waldemar Kordulewski oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – Pani Hanna Pietrzak.

Liderem tegorocznych egzaminów okazała się Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, uzyskując najwyższą pozycję w egzaminach z języka polskiego i angielskiego. W egzaminie z matematyki najlepiej wypadała Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich. Wysokimi wynikami egzaminu wyróżniła się również Szkoła Podstawowa im. ks. J. Poniatowskiego w Starych Pieścirogach.
Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Język polski:

1. Pani Ewa Lipowska (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku)
2. Pani Dorota Sierzputowska (Szkoła Podstawowa im. ks. J. Poniatowskiego w Starych Pieścirogach)
3. Pani Anna Korycka (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku)

Matematyka:

1. Pani Bogumiła Rybicka (Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich)
2. Pani Ewa Rudzińska (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku)
3. Pani Agnieszka Sztabnik (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku)

Język angielski:

1. Pani Ilona Pietrzak (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku)
2. Pani Renata Drzazgowska (Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich)

W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy placówek, w których pracują nagrodzeni nauczyciele: Pani Ewa Strzelczak, Pan Mariusz Kraszewski oraz Pan Cezary Wiśniewski. Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników oraz życzymy satysfakcji i radości ze swojej pracy oraz dalszych sukcesów.

IMG_8053.jpg IMG_8055.jpg IMG_8057.jpg

IMG_8058.jpg IMG_8060.jpg IMG_8062.jpg

IMG_8064.jpg IMG_8065.jpg IMG_8066.jpg