Uczestniczki projektu "wspieraMY NASIELSKE MAMY" wraz z Burmistrzem Nasielska

W grudniu zakończyliśmy cykl warsztatów pt. „wspieraMY NASIELSKIE MAMY”, które skierowane były do kobiet chcących wrócić na rynek pracy. Były to trzy miesiące wytężonej pracy, zdobywania nowych umiejętności oraz nawiązywania znajomości, które mają szansę przetrwać długie lata.

W czwartek, 12 stycznia br.,  z uczestniczkami warsztatów spotkał się Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. Był to czas wspomnień, rozmów oraz wręczenia dyplomów potwierdzających udział w projekcie.  Panie, które nie mogły przybyć na spotkanie zapraszamy po odbiór dyplomów do Urzędu Miejskiego, Referat Promocji Gminy (pokój nr 107).

Serdecznie dziękujemy Samorządowemu Przedszkolu im. Juliana Tuwima w Nasielsku za udostępnienie sali, paniom: Agnieszce Królak i Teresie Karpińskiej za cudowną opiekę nad dziećmi, wam Drogie Mamy za te kilka miesięcy razem oraz Fundacji BGK za dofinansowanie!