wazna informacja

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 94 Prezesa Rady Ministrów wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 lipca 2020 r., od godz. 00.01, do dnia 13 lipca 2020 r., do godz. 23.59.

Więcej informacji na temat stopni alarmowych pod linkiem:http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/stopnie-alarmowe/858,Stopnie-alarmowe-i-stopnie-alarmowe-crp.html