wazna informacjaInformuję, że Zarządzeniem Nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25.06.2020 roku wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 26 czerwca 2020 r., od godz. 00.01, do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 23.59.

Więcej informacji na temat stopni alarmowych pod linkiem: http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/stopnie-alarmowe/858,Stopnie-alarmowe-i-stopnie-alarmowe-crp.html

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej