antyterroryzm

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:


- nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- nr 88 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku nagłych zdarzeń proszę o niezwłoczne przekazanie informacji do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spaw Wojskowych i Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, tel. /23/ 69 33 121.

Więcej informacji na temat stopni alarmowych pod linkiem: https://www.gov.pl/web/mswia/system-antyterrorystyczny-rp