Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

info 2

W trakcie XXX sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbyła się dn. 24 czerwca br., po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy za 2020 rok, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nasielsk za 2020 rok, a także na podstawie pozytywnych opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ciechanowie, Rada Miejska w Nasielsku udzieliła Burmistrzowi Nasielska Bogdanowi Ruszkowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.