decyzja

W związku z zeszłotygodniowymi zdarzeniami dotyczącymi zakażenia wykrytego w próbce wody oraz w świetle wielu nieprawdziwych informacji powielanych w mediach, publikujemy stan faktyczny wydarzeń.

📅 25 czerwca 2019 r. – akredytowane laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. pobrało próbki wody. Próbki zostały pobrane na zlecenie ZGKiM z 3 punktów w Nasielsku: budynek ZGKiM, Restauracja „Stary Młyn” oraz Szkoła Podstawowa nr 2.

📅 27 czerwca 2019 r. – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Maz. Pobrała próbki wody z tych samych 3 punktów z terenu Nasielska.

 

📅 1 lipca 2019 r. – otrzymaliśmy wyniki badania próbek z 25 czerwca. Wszystkie wyniki wyszły prawidłowo i wskazywały na brak zanieczyszczeń próbek. Tego samego dnia laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. pobrało kolejne próbki do badań.

📅 2 lipca 2019 r. – otrzymaliśmy decyzję od Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o braku przydatności do spożycia wody z SUW Jackowo. Decyzja ta została podjęta na podstawie wykrycia 6 jtk bakterii enterokoków oraz 3 NPL bakterii z grupy coli w próbce 100 ml wody, pobranej ze Szkoły Podstawowej nr 2. 
➡️Po otrzymaniu od PPIS decyzji NIEZWŁOCZNIE POWIADOMILIŚMY O TYM PAŃSTWA z wykorzystaniem najszybszych sposobów komunikacji takich jak strona www, profil na Facebooku oraz Nasielski Informacyjny Serwis SMS.

📅 3 lipca 2019 r. – na terenie parkingu przy skwerze Jana Pawła II ustawiliśmy cysternę z wodą pitną, drugi beczkowóz rozwoził wodę po okolicznych miejscowościach.

📅 4 lipca 2019 r. – otrzymaliśmy wyniki badania próbek z 1 lipca. Wszystkie wyniki wyszły prawidłowo i wskazywały na brak zanieczyszczeń próbek. Tego samego dnia PSSE pobrało kolejne próbki do badań, tym razem z jednego punktu – Szkoły Podstawowej nr 2. Ponadto tego dnia otrzymaliśmy Ocenę jakości wody. W późniejszym terminie mieliśmy otrzymać sprawozdanie z badania.

📅 6 lipca 2019 r. – Burmistrz Nasielska w telefonicznym kontakcie z PPIS uzgodnił odwieszenie zakazu spożywania wody na podstawie wyników uzyskanych przez PSSE. 
➡️Po otrzymaniu tej informacji NIEZWŁOCZNIE POWIADOMILIŚMY PAŃSTWA o przydatności wody do spożycia.

📅 8 lipca 2019 r. – otrzymaliśmy od PPIS kopię Oceny Jakości Wody oraz kopię decyzji o przydatności wody do spożycia i zakończeniu postępowania administracyjnego w tej kwestii.

O wszelkich krokach podejmowanych przez PPIS, PSSE oraz ZGKiM staraliśmy się Państwa na bieżąco informować poprzez stronę www, profil na Facebooku oraz Nasielski Informacyjny Serwis SMS. Jednocześnie stanowczo dementujemy jakiekolwiek doniesienia medialne, jakoby Urząd Miejski w Nasielsku lub ZGKiM w którymkolwiek momencie zatajał informacje przed mieszkańcami.