W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Osoby chcące otrzymać dodatek węglowy będą musiały złożyć wniosek do Miejskiego OśW Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Osoby chcące otrzymać dodatek węglowy będą musiały złożyć wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku w terminie do 30 listopada br. Więcej informacji można uzyskać w MOPS Nasielsk – pokój nr 5, tel. 236933005.

Wnioseko wypłatę dodatku węglowego dostępny jest na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku pod adresem: https://mopsnasielsk.pl/aktualnosci/komunikaty-i-ogloszenia/271-wniosek-na-dodatek-weglowy