IMG 1096

Decyzją nr VII/238 KSRG Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie. W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Nasielsku nastąpiło uroczyste przekazanie aktu włączenia jednostki do KSRG. Na ręce Prezesa OSP Cieksyn druha Marka Jaśkiewicza akt wręczyli: Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Maz.  st. bryg. mgr inż. Radosław Parapura, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Maz. mł. bryg. mgr Mariusz Wyszyński oraz Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski.