andrzej waldemar kordulewskiZgodnie z Zarządzeniem Nr 182/19 Burmistrza Nasielska z dnia 9 grudnia 2019r. na stanowisko Zastępcy Burmistrza Nasielska z dniem 1 stycznia 2020r. powołany został Pan Andrzej Waldemar Kordulewski. Rodowity nasielszczanin, którego wykształcenie o specjalności samorządowej oraz z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i zarządzania w administracji publicznej przełożyło się na wieloletnie doświadczenie zawodowe. Pracował m.in. w Polskich Kolejach Państwowych, Urzędzie Skarbowym w Nowym Dworze Mazowieckim, Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Pełnił również mandat Radnego Rady Miejskiej w Nasielsku w latach 1990- 1994, funkcję Członka Zarządu Gminy oraz współpracował przy powstaniu działającej od lat gazety „Życie Nasielska”.

Oficjalne przedstawienie Pana Andrzeja Waldemara Kordulewskiego miało miejsce podczas XIV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbyła się dnia 30.12.2019r.

Powołanie Zastępcy Burmistrza, który będzie miał jasno sprecyzowany zakres obowiązków i decyzyjności usprawni funkcjonowanie pracy Urzędu oraz pozytywnie wpłynie na jeszcze lepszą obsługę mieszkańców, których z roku na rok przybywa w naszej Gminie. Rozpoczynając nowy rok otrzymujemy kolejne szanse na rozwój Gminy, przy realizacji których uzupełniony zespół jest kluczem do sukcesu.

Nowo powołanemu Zastępcy Burmistrza Nasielska- Panu Andrzejowi Waldemarowi Kordulewskiemu gratulujemy objęcia jakże zaszczytnego, ale również odpowiedzialnego stanowiska, życząc samych sukcesów oraz konsekwencji w realizacji zamierzonych działań na nowej ścieżce zawodowej!