komunikat burmistrz 1Szanowni Państwo,

od poniedziałku 3 sierpnia 2020 r. otwarte dla interesantów zostają:
- Wydział Podatków i Opłat (pokoje 11, 12 i 14; uiszczanie podatków oraz opłat za śmieci),
- Kasa Banku Spółdzielczego.

Po przyjściu do Urzędu prosimy o poinformowanie pracowników punktu obsługi o tym, z pracownikiem którego wydziału i w jakiej sprawie interesant chce się spotkać.

Wszystkim interesantom, którzy będą korzystali z udostępnionych form obsługi w Urzędzie przypominamy, iż są zobowiązani do:
• zakrycia ust i nosa przy pomocy środków ochronnych w postaci maski, maseczki, przyłbicy lub części odzieży,
• zachowania odstępu min. 1,5 m od innych osób,
• zdezynfekowania rąk żelem antybakteryjnym przed wejściem do budynku – dozownik znajduje się w przedsionku po lewej stronie drzwi.
Zaleca się również założenie rękawiczek ochronnych.