89826602 195449528405990 7275943365592481792 nDo Urzędu Miejskiego docierają informacje, że odwiedzają Państwa rożni ludzie, czy firmy i namawiają na instalacje oze.

Oświadczamy, że Gmina nie podpisała z nikim żadnego porozumienia, ani nie udzieliła jakichkolwiek rekomendacji. Prosimy być szczególnie ostrożnym przy podawaniu komukolwiek jakichkolwiek danych. W razie wątpliwości czy komplikacji zalecamy kontakt z Komisariatem Policji w Nasielsku tel. /23/ 691 23 77.