IMG 0234W dniu dzisiejszym Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski w asyście dwojga policjantów: starszej aspirant Komisariatu Policji w Nasielsku – Pani Katarzyny Rokickiej oraz młodszego aspiranta Komisariatu Policji w Nasielsku – Pana Radosława Wasilewskiego odwiedzili dzieci z Niepubliczne Przedszkole Sakolandia. Z uwagi na okres ferii, frekwencja była niższa niż zazwyczaj, ale wszyscy obecni podopieczni oraz ci, którzy w przedszkolu zjawią się dopiero po przerwie, otrzymali kamizelki odblaskowe wraz z brelokami odblaskowymi w ramach akcji "Warto Powracać Bezpiecznie".

Przypominamy, że w Gminie Nasielsk w/w akcja trwa nieprzerwanie od 2015 roku, a jej głównym celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych na drogach.