IMG 8034 14 listopada 2021 roku, w imieniu Burmistrza Nasielska Pana Bogdana Ruszkowskiego -Sekretarz Nasielska Pan Marek Maluchnik wraz z asp. Radosławem Wasilewskim z Komisariatu Policji w Nasielsku odwiedzili Niepubliczną Szkołę Podstawową "Pod Fiołkami" w ramach akcji "Warto powracać bezpiecznie".

Podczas spotkania dzieci najmłodszych klas miały możliwość zapoznania się m.in. z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, znaczeniem kolorów sygnalizacji świetlnej oraz numerami alarmowymi. W podziękowaniu za aktywność dzieci uczestniczące w wydarzeniu otrzymały worki odblaskowe mające znacznie poprawić widoczność i bezpieczeństwo na drodze.

Przypomnijmy, że akcja „Warto powracać bezpiecznie” zapoczątkowana została w 2015 r. a przez cały czas jej trwania podopieczni przedszkoli i szkół z terenu Gminy Nasielsk systematycznie pogłębiają swoją wiedzę związaną z poruszaniem się w ruchu drogowym.