Przemoc boli plakInformujemy, iż Gmina Nasielsk przystąpiła do akcji profilaktycznej "Wakacje bez alkoholu", której głównym celem jest zapobieganie uzależnieniom oraz poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas zbliżających się wakacji. Do szkół przekazano materiały edukacyjno- informacyjne. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.