wazna informacja

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem 140/21 Burmistrza Nasielska z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w 2022 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę:
w dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek) Urząd Miejski w Nasielsku będzie nieczynny.

Dzień ten został wyznaczony jako wolny od pracy za dzień 1 stycznia 2022 roku (sobota), tj. w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę.