IMG 1123We wtorek 1 czerwca 2021 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Przebudowa ul. Bursztynowej w Nowych Pieścirogach”. Zakres prac obejmie wykonanie podbudowy, wykonanie chodników, wjazdów oraz nawierzchni jezdni z kostki brukowej, oraz roboty wykończeniowe (regulacje studzienek).

Koszt inwestycji – 200 261,91 zł.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma Tombud Firma Handlowo Usługowa Tomasz Anuszkiewicz.

Planowany termin zakończenia robót – 01.08.2021 r.

Przy podpisaniu umowy i przekazaniu terenu obecni byli: Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak.