objazd 2018Urząd Miejski w Nasielsku informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2018 roku w Borkowie (przy pomniku) odbędą się uroczystości związane z 98. rocznicą bitwy nad Wkrą. W związku z powyższym nastąpi zamknięcie odcinka drogi w Borkowie w godzinach 16.30-19.45. 
Preferowany objazd miejsca uroczystości w kierunku do Pomiechówka i z Pomiechówka: przez ul. Wspólną i Polną w Borkowie. 
Za utrudnienia przepraszamy.